Majoritet för Europakorridoren

Det har varit lite turbulent i den svenska politiken på sistone. Vad gäller åtminstone en fråga finns det dock en klar majoritet i riksdagen: Att Europakorridoren ska byggas ut och Sverige få nya stambanor för höghastighetstrafik.
För organisationen Europakorridoren innebär detta nya uppgifter. Med 25 års arbete kring höghastighetstrafik i bagaget har man unika kunskaper och erfarenheter att dela med sig av. 
OrdArt har fått i uppdrag att utveckla nytt informationsmaterial som inte minst kommer att vara tillgängligt via nätet. Följ gärna utvecklingen på www.europakorridoren.se!

Posted on december 1, 2014 in Dagbok

Back to Top